За Фондацията

Фондацията е учредена на 25.06.1997 г. и е вписана в регистъра на Софийски градски съд по ф.д. № 8933/ 97 от 05.09.97 г.

Учредители на фондацията са:
Галина Кубратова, председател на фондацията, клиничен психолог
Д-р Жулиен Абрашев
Петър Инджов
Юрист по проектите на фондацията е Антония Владимирова.
Детско- юношески психолог е Надежда Юлзари.