Галерия

Представяне на Фондацията:

Педагогическа рехабилитация на деца със синдром на Даун, отглеждани в институция