Да бъдем родители

Това е проект, финансиран през 2000-2001г. от фондация “Отворено общество”, а през 2002-2003 г. от Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа.
Проектът реализира създаването на консултативен кабинет за кандидат- осиновители и осиновители, български граждани, на деца от институция.Кабинетите функционират в два града-Русе и София.
Целта на проекта е да подпомогне българските кандидат-осиновители в трудностите по вземането на решение за осиновяване на дете от институция, преодоляване на негативни нагласи относно произхода на детето,преодоляване на съпротивата на част от роднинския кръг спрямо осиновяването на дете. Изготвени са обучителни програми за кандидат-осиновители, като са предоставени и юридически и медицински консултации.Основният проблем за осиновителите се оказа тайната на осиновяването и кога да кажат на детето си, че е осиновено и трябва ли изобщо да му казват.
Друга задача на проекта бе превенция на разсиновяването. Някои родители са самотни майки, които са подложени на натиск от широкия роднински кръг да разсиновят детето в пубертетната му възраст поради поведенчески проблеми на детето.
Други родители пък са имали от самото начало неясна мотивация за осиновяване и така или иначе трудно са приели детето и на даден етап от живота му правят опит за разсиновяване.

Вижте брошурата към проекта (.pdf ~ 130 KB)

Категория: