Екип

Екипът на фондацията се състои от клинични психолози, консултативни психолози, логопеди, корекционни педагози, педиатър, юрист. В градовете Русе и Плевен фондацията има подготвени четирима педагози за педагогическа рехабилитация на деца.

Фондацията организира обучение на студенти и млади специалисти в областта на корекционната педагогика, игровата терапия за деца, психотерапия за подрастващи и възрастни, невролингвистично програмиране.

Фондацията партнира на асоциация ”Паневритмия” в изследователска програма под егидата на Национална спортна академия гр.София. Изследванията ни са свързани с ефекта от паневритмията върху деца в начална и средна училищна възраст. ”Паневритмията като групова психотерапия за деца” е доклад, изнесен от представител на фондацията на 7-ми международен конгрес по спортна медицина през април 2004 г. в гр.Драма, Гърция.