За Фондацията

Фондацията е учредена на 25.06.1997 г. и е вписана в регистъра на Софийски градски съд по ф.д. № 8933/ 97 от 05.09.97 г.

Учредители на фондацията са:
Галина Кубратова, председател на фондацията, клиничен психолог
Д-р Жулиен Абрашев
Петър Инджов
Юрист по проектите на фондацията е Антония Владимирова.
Детско- юношески психолог е Надежда Юлзари.

Фондацията има лиценз № 583-05, издаден на 23 Декември 2011 г. от Агенция за социално подпомагане към МТСП.
Лицензирана в Държавата агенция за закрила на детето под № 0685 от 21 Ноември 2011 г.

Галина Кубратова

Галина Кубратова

Родена е в гр. Русе. Завършва висше образование в Софийски университет " Св. Климент Охридски" през 1973 г. като магистър по психология и магистър по дефектология.През 1981 г. завършва специализация по медицинска психология и психотерапия в Медицинска академия гр. София. Работи като медицински психолог в Окръжен психоневрологичен диспансер гр. София в периода 1974- 1984 г.; като научен сътрудник по възрастова психология в Национален институт по образованието " Тодор Самодумов" и хоноруван асистент по детска психология в Софийски университет в периода 1984 г.- 1997 г.; занимава се с частна практика като психотерапевт и консултант от 1997 г. до момента.Ръководи проектите на фондацията:

1. Проект " Да бъдем родители" – създаване на консултативен кабинет за кандидат – осиновители, български граждани , на деца от институции.Проектът е финансиран от фондация " Отворено общество" и фондация " Лале" през 2000 г.- 2003 г.
2. Проект " Равен старт в училище" – въвеждане на програма за педагогическа рехабилитация на деца от институции. Проектът е финансиран от Американската агенция за международно развитие чрез Институт за устойчиви общности през 2001- 2002 г.
3. Проект " Ранна превенция на деца и подрастващи с асоциално поведение". Проектът е финансиран от фондация " Отворено общество"през 2004 г.
4. Проект " Приеми това дете"- педагогическа рехабилитация на деца със синдром на Даун. Проектът е финансиран от фондация " Лале", от Програма МАТРА на Посолство на Кралство Холандия, от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство- Фонд за подкрепа на НПО в периода 2003 г. – 2010 г.

Петър Инджов

Петър Инджов

Роден е в гр. София. Завършва факултет за изучаване на турски език за чужденци " Tomer " в Анкарския университет през 2006-2008 г. Учи арабистика и тюркология в Център за източни езици и култури към Софийски университет през 1996- 2004 г. Участва като корекционен педагог в програмата за педагогическа рехабилитация на деца от институция на фондацията.Работи като координатор на проекти " Да бъдем родители" и " Ранна превенция на асоциално поведение при деца и подрастващи".

Д-р Жулиен Абрашев

Д-р Жулиен Абрашев

Роден е в гр. София. Завършва медицина във Висш медицински институт гр. София през 1991 г.и лингвистика в Нов български университет през 2000 г. Участва като консултант в проектите на фондацията, свързани с деца и подрастващи, които имат проблеми в развитието и поведението.

Надежда Юлзари

Надежда Юлзари

Надежда Юлзари е родена в София. Тя е бакалавър по специална педагогика в СУ "Климент Охридски" и магистър по детско-юношеска психология в същия университет. Участвала е в семинари и курсове за деца с увреждания и обучения по нормативната уредба в сектора. Тя е заместник-председател на Фондацията. Като детско-юношески психологг участва в екипа на проект "Приеми това дете" - създаване на център за консултиране, педагогическа рехабилитация и социална интеграция на деца със синдром на Даун и техните семейства на фондация "Психологическа подкрепа".

Симеон Юлзари

Симеон Юлзари

Симеон Юлзари е роден в София. Завършил е френската гимназия, след което последователно завършва магистратури по застрахователно дело и маркетинг в УНСС. Интересува се от икономика, литература и пътувания . Смята, че неподправената радост и естествен усет на децата с Даун синдром са основния стимул за участието му в проекти на фондация "Психологическа подкрепа". Убеден е в необходимостта от персонални и обществени усилия, за да може да се осигури добър живот на деца и хора в неравностойно положение.

Дора Стойкова

Дора Стойкова

Дора Стойкова е родена в Бургас. Работи като доброволец в проектите на фондацията, свързани с деца със синдром на Даун. Дора е студентка по информатика в Техническия университет в гр. София. Обича пътешествията, театъра, музиката и е много артистична.Това й помага да се справя с лекота с педагогическата рехабилитация на децата със синдром на Даун.

Гриша Кубратов

Гриша Кубратов

Художник на Фондацията

Към личния блог

Наташа Иванова

Наташа Иванова

Родена в гр. София през 1957г. Завършва Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 1986г като магистър по психология. През 1993 г. получава специалност " Медицинска психология и психотерапия" към Медицински университет – София. Работила е в Медицинска академия – ІІ база / IV-ти километър / за периода 1987-1990г., в Областен психоневрологичен диспансер със стационар – София от 1990 до 1996г., в Институт по психология – МВР от 1996 до 2008г . От 20 години е съдебен експерт за нуждите на наказателното и гражданското право, занимава се с частна практика – консултативна, терапевтична и диагностична дейност. Работи като консултант и психотерапевт във фондацията от 2009 г.

Наташа Иванова

Надя Гаврилова-Делчева

Родена в гр. София през 1979г. Завършва през 2007г. Нов български университет като бакалавър по психология. В момента е дипломант в магистърска програма "Клинична психология. Психоаналитична перспектива". През 2011 г. се включва в обучителна програма за психотерапевти към Българското общество по аналитична психология "К. Г. Юнг".
Работила е като психолог към ОФ "Егида" ЕООД от 2007 до 2009 г., където е осъществявала подбор на лица, желаещи да извършват охранителна дейност, а от 2009г. до момента е заета с частна практика – консултативна и диагностична дейност. Има интереси в областта на клиничната психология и психотерапия при диагностика и превенция на хора с психични и соматични проблеми – хирургично , онкологично болни, злоупотребяващи с наркотични вещества, при депресивни състояния, фобии и др.