Консултативен кабинет за ранна превенция на асоциално поведение на деца и подрастващи

Проектът е финансиран от фондация “Отворено общество” и се реализира в гр.София през 2004.
Кабинетът предоставя квалифицирана помощ на родители на проблемни деца, включително на деца със зависимост от наркотични вещества, с оглед решаване на възникнали кризи в семейството.Подпомага учители на проблемни деца, за да не се допусне отпадането им от образователната мрежа.

Вижте брошурата към проекта (.pdf ~ 100 KB)

в-к "Всичко за жената” 2004г.: "Детското насилие време е да погледнем истината в очите" (.pdf)

Категория: