Равен старт в училище

Проектът е ориентиран към деца, отглеждани в институция на възраст от 4 до 8 г.Тук са включени и деца с интелектуална недостатъчност, както и с някои генетични заболявания-синдром на Даун, муковисцидоза.

Проектът е финансиран от фондация “Свободна и демократична България” в периода 2000 – 2003 г., от г-жа Жуанита Парделас, съпруга на Н.П.г-н Парделас,посланик на Р Бразилия в България през 2001-2002 г., от Американската агенция за международно развитие чрез Програма Демократична мрежа през 2001-2002 г.
Проектът се реализира в градовете София,Русе и Плевен, като обхваща 75 деца.
Целта на проекта е децата от предучилищна възраст и начална училищна възраст да наваксат някои когнитивни и емоционални дефицити, породени от отглеждането им в институция, за да могат да постъпят в първи клас на масовото училищеС всяко дете се работи индивидуално.Педагог-коректор извежда детето вън от дома по т.н. “ познавателни маршрути”-посещение на различни видове магазини,летище, ж.п. гара, зоопарк,поща,училище и др. подобни.Детето в ход усвоява понятия като:стоки, цени, видове животни, растения,транспортни средства.Социалният му опит се разширява, както и представите за света на хората, предметите,държавните институции,природен свят.

Категория: